vinger aan de pols : GITBO Dialoog DUBO : bijna energie neutraal bouwen

Het doet ons plezier dat deze infosessies georganiseerd worden in Keerbergen voor een uitgebreid en gevarieerd publiek. Het aanwezige publiek ging van jong tot oud, van leek tot professioneel. Hoewel de inhoud niet eenvoudig is wordt toch getracht ze begrijpelijk voor te stellen.

Eerste infosessie ging voornamelijk over de gebouwschil. E30 wordt de norm in 2021. Opnieuw wordt besloten dat dit mits een gebruik van hernieuwbare energie (bv PV-cellen, warmtepomp) in de meeste gevallen mogelijk blijkt. Zonder hernieuwbare energie spelen de randvoorwaarden nog veel mee (bv oriëntatie, volume).