vinger aan de pols : NAV Colloquium: Samen een project realiseren. Afspraken bij een concrete samenwerking.

1A was aanwezig op dit colloquium te Mechelen.

Het beroep is in voortdurende ontwikkeling en vooruitstrevende bouwpartners bereiden zich logischerwijs voor op ontwikkelingen die eraan staan te komen.

Er werden contacten gelegd die zeker vervolg krijgen.