Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 3 Technische installaties voor nieuwbouw (deel 2)

Hernieuwbare Energie, koeling en verlichting: 

  • Hernieuwbare Energie: systemen, eisen 2015
  • Combinatie HE-systemen: impact en mogelijkheden
  • Koeling & bevochtiging : systemen, impact
  • Verlichting: Technische fiches / catalogen / DiaLux, staving