vinger aan de pols : OVED, EPB-wijzigingen vanaf 2017 (incl. EPN-methode)

hogt architecten ster wit

EPW wijzigingen vanaf 2017

EPN deel 1 (gebouwindeling en eisenpakket)

EPN deel 2 (E-peilberekening en praktijkvoorbeelden)

Verplichte inhoud deel EPW (2u) o.a.:

 • Herziening methode voor pref en niet-pref opwekkers voor verwarming (EPW en EPN)
 • Hulpenergieverbruik obv reële productgegevens (EPW en EPN)
 • Herziening systeemrendement voor warm tapwater (EPW)
 • Andere tappunten op circulatieleiding ook in rekening brengen buiten EPN/EPW-eenheid gelegen (EPW en EPN)

Verplichte inhoud deel EPN (4u): 

 • 1° de gebouwindeling: toepassingsgebied en basisprincipes – 1 uur;
 • 2° de bepaling van het eisenpakket: basisprincipes – 1 uur;
 • 3° de E-peilberekening: basisprincipes (opbouw van de teller en noemer van de E-peilformule, de functiespecifieke parameters) en verschillen tussen de EPW- en de EPN-rekenmethode – 1 uur;
 • De onderdelen over EPN worden toegepast op minstens 4 praktijkvoorbeeldenvan niet-residentiële gebouwen die bestaan uit een combinatie van verschillende functies, waaronder de combinatie van een collectieve wooneenheid met gemeenschappelijke delen en een niet-residentiële functie en de combinatie van een niet-residentiële functie naar keuze met een keuken.

Vinger aan de pols : Vitruvius Academy: Renoveren van platte en hellende daken

Tijdens deze Vitruvius cursus op dinsdag 14 juni 2016 werd een antwoord geboden op de praktijkvragen en probleemsituaties die voorkomen tijdens het renoveren of na-isoleren van platte en hellende daken.

Hierbij wordt niet alleen aandacht geschonken aan het dampscherm, isolatie en luchtdichtheid, maar ook detaillering en fasering komen uitvoerig aan bod. De opleiding werd aangevuld met de nodige cases en praktijkvoorbeelden.

PROGRAMMA

Het renoveren van een plat dak

Spreker: Eddy Mahieu, WTCB

Het vooronderzoek van de bestaande situatie
De vernieuwing van de dakafdichting
Het verbeteren van de dakhelling
De energetische renovatie van platte daken

Het renoveren van een hellend dak

Spreker: Filip Dobbels, WTCB

Thermische prestaties verhogen en problemen voorkomen
Stappenplan: Analyse, ontwerp, uitvoering en oplevering
Voorbeelden a.d.h.v. 3 cases
Aandachtspunten en conclusies

Vinger aan de pols : innovatiecentrum vlaams-brabant : webinar opstart bouwcluster bouwindustrialisatie

De cluster Bouwindustrialisatie wil focussen op een meer doorgedreven en systematisch gebruik van prefab bouwproducten en -oplossingen en automatisatie op de werf. Het objectief is het versnellen van marktintroductie én marktpenetratie van hoog performante betaalbare prefab bouwproducten en –oplossingen. Dit door onderlinge samenwerking te creëren tussen spelers die met dergelijke bouwoplossingen bezig zijn, en door die samenwerking ook verder te ondersteunen.

vinger aan de pols : Vitruvius Academy : EPB-atelier: interactieve workshop over uw EPB-vraagstukken

9 maart 2016, Leuven, Kris Adriaenssens

EPB-atelier: interactieve workshop over uw EPB-vraagstukken

 

Omschrijving

Voor eenvoudige EPB-vragen staan onze NAV-energieconsulenten steeds voor u klaar. Maar soms gaat het verder en heeft u nood aan tweedelijnsadvies.
Uit een voorgaande mailing werden verschillende vragen van architecten geselecteerd. Deze worden behandeld tijdens 2 verschillende EPB-ateliers. De architect gaat hier telkens met 3 adviseurs op zoek naar een antwoord, ininteractie met u.

 

Tijdens de workshop wordt samen gezocht naar oplossingen voor EPB vraagstukken. Als deelnemer van de workshop denk je niet alleen mee, maar kunnen ook uw bevindingen rond de voorgestelde thema’s aan bod komen.

vinger aan de pols : ecomat systems symposium : infodag damp doorlatende bouwsystemen

Deze infodag voor voorschrijvers heeft tot doel het damp doorlatend bouwen te promoten. Ecomat stelt drie van haar damp doorlatende bouwsystemen voor.

Met Systimber als revolutionair houtschakel systeem vielen we al in de prijzen. De Houten Kop 2015 en de architectenprijs op Bouwinnovatie 2016 zetten het innovatieve houtbouwsysteem in de kijker. Op deze voormiddag willen we u graag de voordelen en mogelijkheden van laten zien. Dit kan verder gaan dan een bijbouw. Ecomat verdeelt de Systimber Systemen sinds 3 maanden.

In de namiddag na een walking lunch stellen we U graag onze prefab strobouw elementen voor : Straw Blocks Systems. Deze prefab geperste strobalen elementen maken het mogelijk om op een professionele en rationele manier met strobalen te bouwen. De Steltloper is een concept van (bij)woningen in geprofileerde strobalen, zonder houtconstructie.

Hemp Eco Systems is niet alleen een leverancier van een producten reeks voor kalkhennepbouw, maar is ook een internationale organisatie die ijvert voor de promotie van kalkhennep in de bouw. Het gebruik van lokale grondstoffen staat op de eerste plaats, maar vooral de kennisoverdracht, de opleidingen en het sharen van ervaring door een internationaal netwerk, kan er alleen maar toe bijdragen om kalkhennepbouw de plaats te laten veroveren die het verdient.

 

vinger aan de pols : NAV Colloquium: Medewerkers in uw kantoor: hoe omgaan met menselijk kapitaal?

Medewerkers in uw kantoor: hoe omgaan met menselijk kapitaal?

Samenwerken met loontrekkenden en zelfstandigen

 

Binnen de dienstensector zijn medewerkers het goud van de onderneming. Een doordacht personeelsbeleid is een ondernemersvaardigheid die je als zaakvoerder dus beter niet vreemd is.

Een vast team dat je volop kan vertrouwen met op en top gedrevenheid vormen een zegen voor elk kantoor..

 

Maar hoe stippel je een duurzaam personeelsbeleid uit binnen een creatieve sector die bovendien enorm conjunctuurgevoelig is? Hoe zorg je er voor dat alles overzichtelijk en beheersbaar blijft? Hoe voorkom je bloedarmoede?

 

Tijdens dit colloquium geven architecten en juristen toelichting rond volgende thematieken:

 

Welke zijn de pijnpunten voor een architectenkantoor bij  het samenwerken met medewerkers?

Welke zijn de juridische spelregels om een samenwerkingsverband met medewerkers als loontrekkende of zelfstandige af te sluiten?

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van een medewerker? Is er een verschil in de aansprakelijkheid die een medewerker draagt als loontrekkende of zelfstandige?

Welke afspraken maak je? Hoe zorg je voor een stabiele werkplek? Hoe verzeker je continuïteit en streef je een full commitment na?

Bijgewoond door Kris Adriaenssens en Inge Aché op 4 december 2015 te Mechelen

Bouwaanvraag nodig vóór eind 2015 indien u 6% btw wil voor ‘jonge’ woning

cfr nav-artikel

Bouwaanvraag nodig vóór eind 2015 indien u 6% btw wil voor ‘jonge’ woning

 

Overgangsmaatregel voorziet nog tot eind 2017 6% btw voor een woning jonger dan 10 jaar, mits voorwaarden

 • Opgelet: bouwaanvraag nodig vóór 31/12/2015!

 • Ook aannemerscontract laten registreren voor 31/12/2015 is mogelijkheid

 • Vanaf 1 januari 2016 enkel nog 6% BTW mogelijk bij woningen ouder dan 10 jaar

 

Vanaf 1 januari 2016 zal het verlaagde btw-tarief van 6% voor de renovatie van woningen enkel nog toegepast mogen worden op woningen van minstens 10 jaar oud.  Voorheen lag de ouderdomsvoorwaarde op 5 jaar. Vorige week werden de overgangsmaatregel bekend waardoor verbouwers nog tot 2017 kunnen genieten van het verlaagde tarief van 6% voor (lopende of nog op te starten) verbouwingswerken aan woningen die minstens 5, maar nog geen 10 jaar oud zijn. Bouwheren die niet aan de overgangsmaatregelen voldoen, zullen vanaf 1 januari – zelfs voor lopende projecten – onverbiddelijk 21%  btw op hun project aangerekend krijgen. Meer info over de precieze regels vindt u hieronder.

 

NAV is tevreden dat er eindelijk duidelijkheid is over de overgangsmaatregel. We waren al lang vragende partij hiervoor. Maar van een soepele en ruime overgangsmaatregel is helaas geen sprake. De administratieve lasten op de schouders van de architecten of bouwbedrijven zijn in deze overgangsmaatregel veel te zwaar en ook de tijd waarbinnen alles gerealiseerd moet worden, is veel te krap. We pleiten dan ook voor een verlenging van de overgangsperiode tot 31 januari 2016.
Pas een maand voor de btw-verhoging voor renovatiewerken aan woningen jonger dan 10 jaar in voege gaat, werd uiteindelijk de overgangsmaatregel bekendgemaakt. Bouwbedrijven, architecten en particulieren die reeds verbouwingswerken afgesproken hebben, maar waarbij de uitvoering loopt tot in 2016 of waarbij de werken zelfs pas opstarten in 2016, zullen, als ze aan alle verplichtingen voldoen, het 6%-tarief op hun lopende renovatiewerken aan woningen die dit jaar minstens 5 jaar oud zijn, kunnen ‘vastklikken’ tot uiterlijk eind 2017.
Opgelet: ook voor bestaande en lopende werken die vandaag aan alle voorwaarden voldoen en genieten van het btw-tarief van 6% maar waarvan de uitvoering van de werken ook nog verder loopt na 1 januari 2016, moeten er administratieve formaliteiten gebeuren om verder van de 6% BTW te kunnen genieten.
U kan hier een verduidelijkende nota van de FOD Financiën downloaden. U leest er de modaliteiten en voorwaarden voor de nieuwe regeling en de overgangsmaatregel, en hoe de ouderdom van een woning wordt bepaald, samen met een aantal verhelderende voorbeelden.

 

Zware administratieve tol

De timing is erg krap. Immers, tegen ten laatste tegen eind deze maand moet bij de bouwbedrijven en de architectenbureaus administratief alles in kannen en kruiken zijn zodat het verlaagde btw-tarief nog aangerekend kan worden. Lukt dat niet vóór 1 januari 2016 dan zal het tarief van 21% onverbiddelijk van toepassing zijn.

 

De overgangsmaatregel is als volgt:

 

“werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk op 31.12.2015 kunnen blijven genieten van de toepassing van 6% btw volgens de huidige regels in de mate dat de betrokken facturen worden uitgereikt uiterlijk op 31.12.2017. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die zijn opgemaakt uiterlijk 31.12.2015.”

 

OPGELET: de overgangsmaatregel is van belang voor:

– de werken die uiterlijk 31.12.2015 nog niet voltooid zijn en die vóór die datum nog niet volledig gefactureerd of betaald zijn;

– de werken die starten na 31.12.2015.

 

Voorwaarden

Ofwel:

Voor werken waarbij een vergunningsverplichting of een meldingsplicht geldt, moet bewezen worden dat de aanvraag van de vergunning of dat de neerlegging van de meldingsformulieren voor 1 januari 2016 gebeurde.
De indieningsdatum moet worden aangetoond aan de hand van: een door de gemeente uitgereikt ontvangstbewijs OF het bewijs van aangetekende verzending OF het bewijs van digitale indiening via een overheidsplatform. M.b.t een vergunning moet de aannemer/dienstverrichter een kopie bewaren van die aanvraag, het bewijs van de indieningsdatum en de stedenbouwkundige vergunning. M.b.t. een melding moet de aannemer/dienstverrichter een kopie bewaren van het meldingsformulier en van het bewijs van de indieningsdatum.

 

Ofwel:

 

Aannemers moeten ofwel hun contract laten registreren op een registratiekantoor, ofwel dit laten opnemen in een authentieke akte (dus via de notaris), ofwel een kopie ervan neerleggen bij de btw-administratie. Dit dient allemaal te gebeuren voor 1 januari 2016. En dit terwijl de bouw haar laatste werkdag op 18 december 2015 heeft.
U kan hier een verduidelijkende nota van de FOD Financiën downloaden. U leest er de modaliteiten en voorwaarden voor de nieuwe regeling en de overgangsmaatregel, en hoe de ouderdom van een woning wordt bepaald, samen met een aantal verhelderende voorbeelden.

 

 

Efficiëntere procedure gewenst

Kati Lamens, voorzitter van het NAV: “De zware administratieve verplichtingen en de extreem korte tijdspanne zorgen ervoor dat het quasi onmogelijk is voor de kmo-aannemers, zelfstandige aannemers in de bouw en architecten om alles nog tijdig rond te krijgen.”

 

NAV hoopt dat het gezond verstand zal zegevieren en dat de overheid in eerste instantie de administratieve verplichtingen sterk vereenvoudigt. Een melding via elektronische weg en het ter beschikking houden van de bewijsstukken voor eventuele controle achteraf, zou een modernere en efficiëntere procedure zijn. NAV vraagt dan ook dat de deadline met minstens 1 maand wordt verlengd, tot eind januari 2016.