vinger aan de pols : Vitruvius Academy : Prestatiegerichte aanpak van ventilatiesystemen voor woningen (dag 2)

Beschrijving van de systeemprestaties met uitdieping van specifieke thema’s van belang voor de architect.

 • Ventilatiegroep en filtratie, wat zijn de gevraagde prestaties?
 • Regeling van debieten en vraaggestuurde ventilatie.
 • Wat met te droge lucht in de winter?
 • Thermische isolatie van de kanalen: wanneer verplicht en wat zijn de minimale isolatiediktes?
 • Hoe de akoestische prestaties van de installatie verhogen?
 • Luchtkwaliteit en hygiëne: interactie van het ventilatiesysteem met andere luchtafvoersystemen, kan men ventileren met buitenlucht?
 • Onderhoud en gebruik van de installatie

Relatie tussen de STS ventilatie en het EPB kader

 • Wat wordt verstaan onder het ventilatievoorontwerp? Wie mag het voorontwerp opmaken?
 • Hoe verloopt het kwaliteitskader?
 • Prestatieverslag, een weergave van de werkelijke prestaties
 • Met welke elementen kan men  het E-peil beïnvloeden?

Is een goede luchtdichtheid nodig voor een goede werking van de ventilatie?

Ventilatie en renovatie

 • wat is de problematiek?
 • renovatie, ventilatie en EPB-eisen. En wat met de installatie eisen?
 • keuzecriteria ventilatie in renovatie

Decentrale systemen

vinger aan de pols : Vitruvius Academy : Prestatiegerichte aanpak van ventilatiesystemen voor woningen (dag 1)

Een ventilatiesysteem moet in eerste instantie voldoen aan de verwachtingen van de eindgebruiker, uw bouwheer.

De laatste maanden werd dan ook intensief gewerkt aan een STS-ventilatie, een leidraad voor ontwerp en bestek. De correcte dimensionering en uitvoering van een ventilatiesysteem wordt gestimuleerd.  Hoe kan de klant kiezen voor een kwalitatief, prestatiegericht ventilatiesysteem.

Vanaf 1 januari 2016 wordt deze STS ventilatie geïmplementeerd in de nieuwe EPB regelgeving. Voor residentiële nieuwbouw en ingrijpende renovaties  wordt een ventilatievoorontwerp opgemaakt alsook een prestatieverslag bij het einde van de werken .

1A architecten volgt deze cursus te Mechelen.

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie: overgangsmaatregelen nodig voor wie al heeft verbouwd

NAV, de grootste Vlaamse architectenorganisatie, is blij dat de nieuwe Vlaamse Renovatiepremie ook in de toekomst wordt uitbetaald in de vorm van een premie, en niet onder de vorm van een belastingvermindering. Zo’n belastingvermindering is immers minder direct en dus minder stimulerend dan een premie. “Meer dan een jaar lang kon er geen Renovatiepremie worden aangevraagd. Het hoe en wat van de nieuwe Renovatiepremie was onzeker. Dit jaar zien we dat het aantal renovaties op een status quo blijft steken. Bovendien is de kostprijs voor renovaties sinds het opleggen van hogere energie-eisen ook gestegen”, aldus NAV-voorzitter Kati Lamens. “Het is dan ook goed dat de regering nu zekerheid biedt over de verderzetting van steunmaatregelen die reeds lange tijd bestonden. We hopen dat dit de renovatiemarkt terug activeert. Verder pleiten we voor overgangsmaatregelen voor wie reeds heeft verbouwd in de periode dat er geen premie kon aangevraagd worden.” De Vlaamse regering maakt zich sterk dat de nieuwe premie al vanaf 1 november aangevraagd zal kunnen worden.

 

Sinds 1 december 2014 kon de renovatiepremie niet langer worden aangevraagd. De Vlaamse regering had bij haar aantreden dan wel beloofd om de Renovatiepremie onder een andere vorm te voorzien, maar pas onlangs kwam er duidelijkheid daarover. Voor de meeste verbouwers scheelt 10.000 euro in hun bouwbudget een flinke slok op de borrel. Velen stelden de werkzaamheden dan ook uit.

 

Overgangsmaatregelen voor wie nieuwe regeling niet heeft afgewacht

 

Maar aan die onzekerheid zou vanaf 1 november een einde komen. De regering stapt af van haar voornemen om de premie om te vormen tot een belastingvermindering. De premie blijft gewoon een premie. Nieuw is wel dat de uitbetaling wordt verdeeld over twee aanvragen. Tweemaal maximaal 5.000 euro, met minimaal een jaar tussen de eerste en de tweede aanvraag.

 

Die manier van uitbetalen volgt het ritme van veel renovatieprojecten die gefaseerd aangepakt worden. NAV wijst in dat kader op de noodzaak van goed geïntegreerde renovaties, waarbij de verschillende fases technisch op elkaar afgestemd worden, om bijvoorbeeld lock-in effecten te vermijden. Zeker nu op het vlak van energie de eisen steeds hoger worden gelegd, is een masterplan bij het begin van het verbouwtraject, opgesteld door een bouwprofessional, onmisbaar. Momenteel gebeurt het vaak dat, op het moment dat een architect wordt aangesteld, de bouwheer op eigen houtje al werkzaamheden heeft uitgevoerd die geen rekening houden met volgende fases in het verbouwproces.

 

“Daarnaast dringen wij aan op een overgangsregeling voor zij die de nieuwe regeling niet hebben afgewacht en nu al renovatiewerken hebben uitgevoerd”, aldus nog Kati Lamens. “De Vlaamse Regering schafte de ‘oude’ renovatiepremie begin 2014 immers af. Ze garandeerde in haar  communicatie wel steeds dat het systeem zou verdergezet worden, weliswaar onder een andere vorm. Het is belangrijk dat álle verbouwers nu aanspraak kunnen maken op de garantie die toen gegeven werd.” Ook de Vlaamse Woonraad drong eerder al aan op zo’n overgangsmaatregel.

 

Maximum twee premies in een periode van 10 jaar

 

De concrete formaliteiten staan, onder voorbehoud, reeds te lezen op de website van Wonen Vlaanderen. Aan de renovatiepremie zullen een aantal voorwaarden verbonden i.v.m. het inkomen van de aanvrager, de woning, eventuele andere eigendommen van de aanvrager en de facturen voor de werken. Enkel renovatiewerken uit vier categorieën komen in aanmerking. Per aanvraag kunnen slechts uit 2 categorieën van werken facturen ingediend worden.

 

In een periode van 10 jaar, vanaf de eerste aanvraag, kan men maximum twee keer een renovatiepremie krijgen in het nieuwe systeem, zowel als persoon als per woning. De tweede renovatiepremie kan men ten vroegste één jaar na de eerste aanvraag indienen en ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag. Ontving de aanvrager óf de woning in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie (oude systeem), dan kan men pas na 10 jaar opnieuw een renovatiepremie (nieuwe systeem) aanvragen. Aanvragers moeten dus nagaan of een vorige eigenaar al een renovatiepremie kreeg voor de woning of of ze reeds eerder voor een andere woning al een renovatiepremie  hebben gekregen. Men kan hiervoor ook terecht bij Wonen Vlaanderen.

 

Meer info: www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/vlaamse-renovatiepremie

 

Een bericht u gebracht door: NAV

Vinger aan de pols : dementie – de (on)mogelijkheden in beeld

1A was aanwezig op deze congresdag te Leuven. In het kader van de zorgfunctie die we van dichtbij opvolgen gaf deze dag een open inkijk in de wereld van ergotherapeuten, zorgverleners, zorgontvangers en al wie erbij betrokken is.

De inrichtingvan de omgeving (woning, apprtement, kamer) is een deel van de parameters die het mogelijk kunnen maken om langer thuis te wonen.

Een kennis die we willen meenemen in de ontwerpen voor onze klanten.

Jarno in de Mixx op stubru

Tijd voor een ‘Wistjedatje’.
Onze medewerker Jarno is naast architect in spe ook dj.
Onze zelfde Jarno draait zaterdag 26 september tussen 19.00u & 20.00u in ‘De #Mixx’ op #Stubru! Wij kregen een sneak peek @ LE GARAAGH.
De playlist zal waarschijnlijk nog worden aangepast… Of toch niet? Zeker luisteren!