Tag: elewijt

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 2 Technische installaties voor nieuwbouw (deel 1)

Verwarming & sanitair warm water: Verwarming: focus op Warmtepomp, WKK, biomassa Sanitair Warm Water: wtw douche, combilus, circulatieleiding, HE, combinaties, staving   Ventilatie & hulpenergie: Ventilatie : invloed Bijlage G, m/f-factor, collectieve installaties, sturingen Hulpenergie..

read more
|  

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 1 de gebouwschil in detail

Omschrijving Een ‘snelle’ doorrekening volstaat vaak niet meer om te komen tot oplossingen die een antwoord bieden op de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de energieprestaties van de gebouwen die we ontwerpen. In..

read more
|