Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 1 de gebouwschil in detail

Omschrijving

Een ‘snelle’ doorrekening volstaat vaak niet meer om te komen tot oplossingen die een antwoord bieden op de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de energieprestaties van de gebouwen die we ontwerpen.

In deze vervolgcursus gaan we dieper in op een aantal actuele thema’s. Via een interactieve training gaan we verder dan de standaard EPB-berekening. Volgende thema’s komen aan bod :

Gebouwschil: kelders en AOR, luchtdichtheid, detailinvoer buitenschrijnwerk, zonnewering en schaduw

Verwarming: parameters en stavingsstukken, invoer van warmtepompen

Sanitair warm water: collectieve systemen, combilus, circulatieleidingen

Ventilatie: bijlage G, berekening van de m- en f-factor

Verlichting: parameters verlichting in de EPB, de juiste stavingsstukken uit de technische fiches, een Dialux-berekening interpreteren

Eisen 2015: E90 en installatie-eisen bij ingrijpende renovatie