Tag: epb

vinger aan de pols : OVED, EPB-wijzigingen vanaf 2017 (incl. EPN-methode)

EPW wijzigingen vanaf 2017 EPN deel 1 (gebouwindeling en eisenpakket) EPN deel 2 (E-peilberekening en praktijkvoorbeelden) Verplichte inhoud deel EPW (2u) o.a.: Herziening methode voor pref en niet-pref opwekkers voor verwarming (EPW en EPN) Hulpenergieverbruik..

read more
|  

vinger aan de pols : Vitruvius Academy : EPB-atelier: interactieve workshop over uw EPB-vraagstukken

9 maart 2016, Leuven, Kris Adriaenssens EPB-atelier: interactieve workshop over uw EPB-vraagstukken   Omschrijving Voor eenvoudige EPB-vragen staan onze NAV-energieconsulenten steeds voor u klaar. Maar soms gaat het verder en heeft u nood aan tweedelijnsadvies. Uit..

read more
|  

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, Sessie 4: De nieuwe eisen voor bestaande gebouwen

Eisen rond “ingrijpende energetische renovatie” De installatie-eisen en hoe deze ingeven in de software 2015 – 2021 Deze epb-eis is nieuw sinds 2015.  1A architecten is op deze studie-avond te Lummen aanwezig.

read more
|  

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 3 Technische installaties voor nieuwbouw (deel 2)

Hernieuwbare Energie, koeling en verlichting:  Hernieuwbare Energie: systemen, eisen 2015 Combinatie HE-systemen: impact en mogelijkheden Koeling & bevochtiging : systemen, impact Verlichting: Technische fiches / catalogen / DiaLux, staving

read more
|  

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 2 Technische installaties voor nieuwbouw (deel 1)

Verwarming & sanitair warm water: Verwarming: focus op Warmtepomp, WKK, biomassa Sanitair Warm Water: wtw douche, combilus, circulatieleiding, HE, combinaties, staving   Ventilatie & hulpenergie: Ventilatie : invloed Bijlage G, m/f-factor, collectieve installaties, sturingen Hulpenergie..

read more
|  

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 1 de gebouwschil in detail

Omschrijving Een ‘snelle’ doorrekening volstaat vaak niet meer om te komen tot oplossingen die een antwoord bieden op de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de energieprestaties van de gebouwen die we ontwerpen. In..

read more
|