vinger aan de pols : OVED, EPB-wijzigingen vanaf 2017 (incl. EPN-methode)

hogt architecten ster wit

EPW wijzigingen vanaf 2017

EPN deel 1 (gebouwindeling en eisenpakket)

EPN deel 2 (E-peilberekening en praktijkvoorbeelden)

Verplichte inhoud deel EPW (2u) o.a.:

  • Herziening methode voor pref en niet-pref opwekkers voor verwarming (EPW en EPN)
  • Hulpenergieverbruik obv reële productgegevens (EPW en EPN)
  • Herziening systeemrendement voor warm tapwater (EPW)
  • Andere tappunten op circulatieleiding ook in rekening brengen buiten EPN/EPW-eenheid gelegen (EPW en EPN)

Verplichte inhoud deel EPN (4u): 

  • 1° de gebouwindeling: toepassingsgebied en basisprincipes – 1 uur;
  • 2° de bepaling van het eisenpakket: basisprincipes – 1 uur;
  • 3° de E-peilberekening: basisprincipes (opbouw van de teller en noemer van de E-peilformule, de functiespecifieke parameters) en verschillen tussen de EPW- en de EPN-rekenmethode – 1 uur;
  • De onderdelen over EPN worden toegepast op minstens 4 praktijkvoorbeeldenvan niet-residentiële gebouwen die bestaan uit een combinatie van verschillende functies, waaronder de combinatie van een collectieve wooneenheid met gemeenschappelijke delen en een niet-residentiële functie en de combinatie van een niet-residentiële functie naar keuze met een keuken.

vinger aan de pols : Vitruvius Academy : EPB-atelier: interactieve workshop over uw EPB-vraagstukken

9 maart 2016, Leuven, Kris Adriaenssens

EPB-atelier: interactieve workshop over uw EPB-vraagstukken

 

Omschrijving

Voor eenvoudige EPB-vragen staan onze NAV-energieconsulenten steeds voor u klaar. Maar soms gaat het verder en heeft u nood aan tweedelijnsadvies.
Uit een voorgaande mailing werden verschillende vragen van architecten geselecteerd. Deze worden behandeld tijdens 2 verschillende EPB-ateliers. De architect gaat hier telkens met 3 adviseurs op zoek naar een antwoord, ininteractie met u.

 

Tijdens de workshop wordt samen gezocht naar oplossingen voor EPB vraagstukken. Als deelnemer van de workshop denk je niet alleen mee, maar kunnen ook uw bevindingen rond de voorgestelde thema’s aan bod komen.

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 1 de gebouwschil in detail

Omschrijving

Een ‘snelle’ doorrekening volstaat vaak niet meer om te komen tot oplossingen die een antwoord bieden op de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de energieprestaties van de gebouwen die we ontwerpen.

In deze vervolgcursus gaan we dieper in op een aantal actuele thema’s. Via een interactieve training gaan we verder dan de standaard EPB-berekening. Volgende thema’s komen aan bod :

Gebouwschil: kelders en AOR, luchtdichtheid, detailinvoer buitenschrijnwerk, zonnewering en schaduw

Verwarming: parameters en stavingsstukken, invoer van warmtepompen

Sanitair warm water: collectieve systemen, combilus, circulatieleidingen

Ventilatie: bijlage G, berekening van de m- en f-factor

Verlichting: parameters verlichting in de EPB, de juiste stavingsstukken uit de technische fiches, een Dialux-berekening interpreteren

Eisen 2015: E90 en installatie-eisen bij ingrijpende renovatie

E50 verplicht voor nieuwbouw vanaf 2016

Na intensief overleg met de bouwsector heeft de Vlaamse regering een nieuwe stap vastgelegd op het traject naar bijna-energieneutrale nieuwbouw in 2021. Vanaf 2016 zal elke nieuwbouwwoning een E-peil van E50 moeten halen. Dat is momenteel het kostenoptimale energieniveau voor een nieuwbouw, waarbij de bouwkost en de energiekost samen het goedkoopst uitvallen. “Heel veel Vlamingen bouwen nu al een woning die veel zuiniger is dan wat verplicht is”, zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche. “Studies tonen aan dat dat ook het verstandigst is: een E50-woning levert tegen een beperkte meerkost een grote energiewinst op. Als je bedenkt dat een woning die je nu bouwt tientallen jaren dienst doet, zorg je best meteen voor een zo laag mogelijke energiefactuur.”

lees meer op : www.nav.be