Tag: gebouwschil

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 1 de gebouwschil in detail

Omschrijving Een ‘snelle’ doorrekening volstaat vaak niet meer om te komen tot oplossingen die een antwoord bieden op de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de energieprestaties van de gebouwen die we ontwerpen. In..

read more
|