Vinger aan de pols : dementie – de (on)mogelijkheden in beeld

1A was aanwezig op deze congresdag te Leuven. In het kader van de zorgfunctie die we van dichtbij opvolgen gaf deze dag een open inkijk in de wereld van ergotherapeuten, zorgverleners, zorgontvangers en al wie erbij betrokken is.

De inrichtingvan de omgeving (woning, apprtement, kamer) is een deel van de parameters die het mogelijk kunnen maken om langer thuis te wonen.

Een kennis die we willen meenemen in de ontwerpen voor onze klanten.

Vitruvius Academy : Bouwen voor later, Kleinschalige projecten binnen zorgwonen

Er bestaan reeds verschillende woonvormen voor ouderen, maar voldoen deze woningen aan hun behoeften? Tijdens deze cursus krijgen we niet alleen de huidige woontypologieën te zien met de knelpunten en ontwikkelingen. Maar we nemen ook de term Levenslang Wonen onder de loep. Welke alternatieve vormen van huisvestiging zijn er nog mogelijk? En aan welke normen moeten deze woonvormen voldoen? De toegankelijkheid en zorgtechnologie komen uiteraard ook uitvoerig aan bod. Niet onbelangrijk is ook de totale projectkost en de impact hiervan.

Sprekers :

prof. Dominique Verté – Vrije Universiteit Brussel

dr. arch. Jasmien Herssens – UD woonlabo, Universiteit Hasselt

arch. Bart Vermandere, Westkans vzw

Ronald De Buck – afgevaardigd bestuurder vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer

Bart Degryse, projectadviseur Cretecs

arch. Marc Verhamme