Vitruvius Academy : Bouwen voor later, Kleinschalige projecten binnen zorgwonen

Er bestaan reeds verschillende woonvormen voor ouderen, maar voldoen deze woningen aan hun behoeften? Tijdens deze cursus krijgen we niet alleen de huidige woontypologieën te zien met de knelpunten en ontwikkelingen. Maar we nemen ook de term Levenslang Wonen onder de loep. Welke alternatieve vormen van huisvestiging zijn er nog mogelijk? En aan welke normen moeten deze woonvormen voldoen? De toegankelijkheid en zorgtechnologie komen uiteraard ook uitvoerig aan bod. Niet onbelangrijk is ook de totale projectkost en de impact hiervan.

Sprekers :

prof. Dominique Verté – Vrije Universiteit Brussel

dr. arch. Jasmien Herssens – UD woonlabo, Universiteit Hasselt

arch. Bart Vermandere, Westkans vzw

Ronald De Buck – afgevaardigd bestuurder vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer

Bart Degryse, projectadviseur Cretecs

arch. Marc Verhamme

vinger aan de pols : NAV infosessie : balkons en borstweringen

In de detaillering van balkons zijn er aandachtspunten mbt stabiliteit en isolatie, brandveiligheidtoegankelijkheid en gebruiksveiligheid.

Er zijn soms tegenstrijdige voorschriften tussen de verschillende disciplines : toegankelijkheid vraagt bv om laagdrempelige oplossingen, waterdichting vraagt dan weer om opstanden van 15cm. Er wordt in de markt gezocht naar oplossingen, maar ze zijn voorlopig nog geen gemeengoed.

Ir Jörg Wijnants (WTCB), architect Joost Beke (Bureau voor Expertise en Architectuur) behandelden de onderwerpen.

Ir-architect Koen Willemen (NAV) besprak de toepassingsmogelijkheden in de Belgische markt.

1A architecten was aanwezig op de infosessie te Leuven-Wilsele.

 

vinger aan de pols : NAV infosessie : Expansie in de zorgsector

De infosessie ging in op de opportuniteiten voor de architect binnen het kader van de zorgsector: Wetgeving, ontwerpregels en case studies

De vergrijzing van de samenleving stelt ons voor heel wat uitdagingen. Mensen leven langer, en ouderen hebben meer zorg nodig. Die extra zorg concentreert zich hoofdzakelijk in ziekenhuizen en de zogenaamde zorgcentra, waar de hulpbehoevende oudere zijn laatste levensjaren kan doorbrengen.

Maar naast deze klassieke oplossingen ontstaan ook nieuwe woonvormen die bijvoorbeeld zorg toelaten in de vertrouwde leefomgeving. Een gekend voorbeeld is het kangoeroewonen, waarbij de ouders apart, maar vlakbij de kinderen wonen.

Assisted Living: is een woonconcept dat à la carte meegroeit met de behoeften van de bewoners en als optie aangeboden wordt in het project ‘Cadiz’ aan de Schelde in Antwerpen. Het realiseren van zelfstandig wonen belooft één van de belangrijkste trends op de woonmarkt van de toekomst te worden.

Zorgwonen: De vzw OASE is als woonzorgverlener actief in het Hageland met momenteel 5 hedendaagse zorgcentra in uitbating. Mevrouw Cindy Jonckman licht de visie van de politieke wereld op de problematiek van het bouwen in de zorgsector toe en de ontwikkelingen die in de toekomst op dit vlak verwacht mogen worden. De eigen centra van de vzw Oase werden ook ontwikkeld vanuit een persoonlijke visie op de toekomst en de manier van samenwonen van ouderen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van twee case studies: Project Wissenstraat en project Poortvelde, beiden in Aarschot.

Architectencongres 2014 : Integraal ruimte scheppen

De evolutie van de rol van de architect blijft voortduren en is onomkeerbaar. Zijn opdracht beperkt zich al lang niet meer tot het ontwerp en de controle op de werken. Tegelijk is de behoefte aan een centrale spil die de andere bouwpartners aanstuurt, nooit groter geweest.

Ook op het vlak van de beschikbare leefruimte zal de Vlaamse horizon binnen pakweg 20 jaar drastisch veranderen. De te verwachten bevolkingsgroei is spectaculair. Het nadenken over nieuwe manieren van wonen is dan ook al langer dan vandaag aan de gang.

Welke perspectieven biedt de toekomst?
Perspectief 1: Lagere budgetten vs hogere eisen: is het bouwteam de toverformule?
Perspectief 2: Meer mensen, minder ruimte: dé hefboom voor stadsverdichting?

vinger aan de pols : NAV infosessie : houtskeletbouw 2014

1A woonde gisteren de infosessie bij te Mechelen, Technopolis.
De hedendaagse ontwerpmatige mogelijkheden en aandachtspunten werden toegelicht.
Het gamma aan beschikbare houten constructie-elementen neemt toe. Ook de beplatingen worden steeds specifieker.
De bio-ecologische opbouw (luchtdicht aan de binnenzijde, dampopen aan de buitenzijde) herbevestigt zichzelf als bouwfysisch meest veilige bouwschil.