Tag: nav

Vitruvius Academy : Bouwen voor later, Kleinschalige projecten binnen zorgwonen

Er bestaan reeds verschillende woonvormen voor ouderen, maar voldoen deze woningen aan hun behoeften? Tijdens deze cursus krijgen we niet alleen de huidige woontypologieën te zien met de knelpunten en ontwikkelingen. Maar we nemen ook..

read more
|  

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 3 Technische installaties voor nieuwbouw (deel 2)

Hernieuwbare Energie, koeling en verlichting:  Hernieuwbare Energie: systemen, eisen 2015 Combinatie HE-systemen: impact en mogelijkheden Koeling & bevochtiging : systemen, impact Verlichting: Technische fiches / catalogen / DiaLux, staving

read more
|  

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 2 Technische installaties voor nieuwbouw (deel 1)

Verwarming & sanitair warm water: Verwarming: focus op Warmtepomp, WKK, biomassa Sanitair Warm Water: wtw douche, combilus, circulatieleiding, HE, combinaties, staving   Ventilatie & hulpenergie: Ventilatie : invloed Bijlage G, m/f-factor, collectieve installaties, sturingen Hulpenergie..

read more
|  

vinger aan de pols : NAV Colloquium: Samen een project realiseren. Afspraken bij een concrete samenwerking.

1A was aanwezig op dit colloquium te Mechelen. Het beroep is in voortdurende ontwikkeling en vooruitstrevende bouwpartners bereiden zich logischerwijs voor op ontwikkelingen die eraan staan te komen. Er werden contacten gelegd die zeker vervolg krijgen.

read more
|  

vinger aan de pols : NAV infosessie : balkons en borstweringen

In de detaillering van balkons zijn er aandachtspunten mbt stabiliteit en isolatie, brandveiligheid, toegankelijkheid en gebruiksveiligheid. Er zijn soms tegenstrijdige voorschriften tussen de verschillende disciplines : toegankelijkheid vraagt bv om laagdrempelige oplossingen, waterdichting vraagt dan weer om opstanden van 15cm. Er wordt in..

read more
|  

vinger aan de pols : NAV infosessie : Expansie in de zorgsector

De infosessie ging in op de opportuniteiten voor de architect binnen het kader van de zorgsector: Wetgeving, ontwerpregels en case studies De vergrijzing van de samenleving stelt ons voor heel wat uitdagingen. Mensen leven langer,..

read more
|  

vinger aan de pols : NAV infosessie : houtskeletbouw 2014

1A woonde gisteren de infosessie bij te Mechelen, Technopolis. De hedendaagse ontwerpmatige mogelijkheden en aandachtspunten werden toegelicht. Het gamma aan beschikbare houten constructie-elementen neemt toe. Ook de beplatingen worden steeds specifieker. De bio-ecologische opbouw (luchtdicht..

read more
|