vinger aan de pols : Vitruvius Academy : Prestatiegerichte aanpak van ventilatiesystemen voor woningen (dag 2)

Beschrijving van de systeemprestaties met uitdieping van specifieke thema’s van belang voor de architect.

 • Ventilatiegroep en filtratie, wat zijn de gevraagde prestaties?
 • Regeling van debieten en vraaggestuurde ventilatie.
 • Wat met te droge lucht in de winter?
 • Thermische isolatie van de kanalen: wanneer verplicht en wat zijn de minimale isolatiediktes?
 • Hoe de akoestische prestaties van de installatie verhogen?
 • Luchtkwaliteit en hygiëne: interactie van het ventilatiesysteem met andere luchtafvoersystemen, kan men ventileren met buitenlucht?
 • Onderhoud en gebruik van de installatie

Relatie tussen de STS ventilatie en het EPB kader

 • Wat wordt verstaan onder het ventilatievoorontwerp? Wie mag het voorontwerp opmaken?
 • Hoe verloopt het kwaliteitskader?
 • Prestatieverslag, een weergave van de werkelijke prestaties
 • Met welke elementen kan men  het E-peil beïnvloeden?

Is een goede luchtdichtheid nodig voor een goede werking van de ventilatie?

Ventilatie en renovatie

 • wat is de problematiek?
 • renovatie, ventilatie en EPB-eisen. En wat met de installatie eisen?
 • keuzecriteria ventilatie in renovatie

Decentrale systemen

Vinger aan de pols : dementie – de (on)mogelijkheden in beeld

1A was aanwezig op deze congresdag te Leuven. In het kader van de zorgfunctie die we van dichtbij opvolgen gaf deze dag een open inkijk in de wereld van ergotherapeuten, zorgverleners, zorgontvangers en al wie erbij betrokken is.

De inrichtingvan de omgeving (woning, apprtement, kamer) is een deel van de parameters die het mogelijk kunnen maken om langer thuis te wonen.

Een kennis die we willen meenemen in de ontwerpen voor onze klanten.

Bouwunie : Digitaal werken op de werf : Cloud tools en Apps in het bouwproces

Tijdens de avondsessie te Vilvoorde werd uiteengezet hoe het samenwerken in een bedrijf vlot kan verlopen door samen te werken in de cloud. Ook de samenwerking tussen de verschillende bouwpartners kan anders geregeld worden, met op het eerste gezicht minder administratieve rompslomp.

De nadelen van werken in de cloud werden niet uit de weg gegaan. Maar er werd gewezen op de voordelen. Aan de hand van de demo’s werd getoond wat het kan betekenen voor een bedrijf, m.n. in de bouwsector.

Vitruvius Academy : Binnenisoleren van buitenmuren : Aandachtspunten en probleemoplossingen

Het (na-)isoleren van bestaande gebouwen is erg belangrijk om een comfortabel en energiezuinig gebouw te creëren.

Tijdens deze cursus komt aan bod dat binnenisolatie een goed alternatief kan zijn voor het thermisch isoleren van een gevel, zeker wanneer buitenisolatie of het navullen van spouwmuren niet in aanmerking komen. Maar wanneer kies je voor binnenisolatie? De techniek is immers niet geheel risicoloos.

Enkele verschillende binnenisolatiesystemen komen aan bod. Prof. dr. ir. arch. Staf Roels (KU Leuven) brengt tevens alle aandachtspunten in kaart en leert ons hoe we deze aansluitingsknopen het best kunnen bestrijden en/of voorkomen.

Architect @ Work : Kortrijk Xpo

De afgelopen editie van ARCHITECT@WORK  in Kortrijk eind april 2015 was een succesvolle beurs. Tijdens de beide beursdagen daagden  5353 voorschrijvers op, dit evenaart het aantal van de vorige editie twee jaar geleden. 1A architecten heeft enkele gerichte bezoeken kunnen uitvoeren en er zijn enkele nieuwe bedrijven en producten gespot.

– See more at: http://kortrijk.architectatwork.be/#sthash.2Hg9yLqb.dpuf

Ruimte Vlaanderen : Het omgevingsloket : Hoe dien ik een digitale bouwaanvraag in ?

Sinds 1 september 2014 is het Omgevingsloket gestart in Brasschaat, Maasmechelen en Wetteren. Intussen is het lijstje van deelnemende gemeenten uitgebreid en zijn er verschillende bezig met de voorbereidingen.

De focus van de infosessies ligt op de dossiersamenstelling, met bijzondere aandacht voor digitale (bouw)plannen en de daarvoor geldende normen. Ook de functionaliteiten van het Omgevingsloket komen aan bod.

Er wordt verwacht dat het op alle gemeenten in 2019 mogelijk moet zijn om een dossier digitaal in te dienen.
Tot dan kunnen de gemeenten zich voortijdig aansluiten.

De procedures en formulieren zijn fel gewijzigd met een focus op digitaal kaartmateriaal en datablocks ipv formulieren.

1A volgt het verder op.

Vitruvius Academy : Bouwen voor later, Kleinschalige projecten binnen zorgwonen

Er bestaan reeds verschillende woonvormen voor ouderen, maar voldoen deze woningen aan hun behoeften? Tijdens deze cursus krijgen we niet alleen de huidige woontypologieën te zien met de knelpunten en ontwikkelingen. Maar we nemen ook de term Levenslang Wonen onder de loep. Welke alternatieve vormen van huisvestiging zijn er nog mogelijk? En aan welke normen moeten deze woonvormen voldoen? De toegankelijkheid en zorgtechnologie komen uiteraard ook uitvoerig aan bod. Niet onbelangrijk is ook de totale projectkost en de impact hiervan.

Sprekers :

prof. Dominique Verté – Vrije Universiteit Brussel

dr. arch. Jasmien Herssens – UD woonlabo, Universiteit Hasselt

arch. Bart Vermandere, Westkans vzw

Ronald De Buck – afgevaardigd bestuurder vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer

Bart Degryse, projectadviseur Cretecs

arch. Marc Verhamme