Tag: opleiding

vinger aan de pols : Vitruvius Academy : Prestatiegerichte aanpak van ventilatiesystemen voor woningen (dag 2)

Beschrijving van de systeemprestaties met uitdieping van specifieke thema’s van belang voor de architect. Ventilatiegroep en filtratie, wat zijn de gevraagde prestaties? Regeling van debieten en vraaggestuurde ventilatie. Wat met te droge lucht in de..

read more
|  

Vitruvius Academy : Binnenisoleren van buitenmuren : Aandachtspunten en probleemoplossingen

Het (na-)isoleren van bestaande gebouwen is erg belangrijk om een comfortabel en energiezuinig gebouw te creëren. Tijdens deze cursus komt aan bod dat binnenisolatie een goed alternatief kan zijn voor het thermisch isoleren van een gevel,..

read more
|  

Ruimte Vlaanderen : Het omgevingsloket : Hoe dien ik een digitale bouwaanvraag in ?

Sinds 1 september 2014 is het Omgevingsloket gestart in Brasschaat, Maasmechelen en Wetteren. Intussen is het lijstje van deelnemende gemeenten uitgebreid en zijn er verschillende bezig met de voorbereidingen. De focus van de infosessies ligt..

read more
|  

Vitruvius Academy : Bouwen voor later, Kleinschalige projecten binnen zorgwonen

Er bestaan reeds verschillende woonvormen voor ouderen, maar voldoen deze woningen aan hun behoeften? Tijdens deze cursus krijgen we niet alleen de huidige woontypologieën te zien met de knelpunten en ontwikkelingen. Maar we nemen ook..

read more
|  

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 3 Technische installaties voor nieuwbouw (deel 2)

Hernieuwbare Energie, koeling en verlichting:  Hernieuwbare Energie: systemen, eisen 2015 Combinatie HE-systemen: impact en mogelijkheden Koeling & bevochtiging : systemen, impact Verlichting: Technische fiches / catalogen / DiaLux, staving

read more
|  

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 2 Technische installaties voor nieuwbouw (deel 1)

Verwarming & sanitair warm water: Verwarming: focus op Warmtepomp, WKK, biomassa Sanitair Warm Water: wtw douche, combilus, circulatieleiding, HE, combinaties, staving   Ventilatie & hulpenergie: Ventilatie : invloed Bijlage G, m/f-factor, collectieve installaties, sturingen Hulpenergie..

read more
|  

Vitruvius Academy : EPB voor architecten update en vervolgcursus, sessie 1 de gebouwschil in detail

Omschrijving Een ‘snelle’ doorrekening volstaat vaak niet meer om te komen tot oplossingen die een antwoord bieden op de steeds hogere eisen die gesteld worden aan de energieprestaties van de gebouwen die we ontwerpen. In..

read more
|