vinger aan de pols : OVED, EPB-wijzigingen vanaf 2017 (incl. EPN-methode)

hogt architecten ster wit

EPW wijzigingen vanaf 2017

EPN deel 1 (gebouwindeling en eisenpakket)

EPN deel 2 (E-peilberekening en praktijkvoorbeelden)

Verplichte inhoud deel EPW (2u) o.a.:

  • Herziening methode voor pref en niet-pref opwekkers voor verwarming (EPW en EPN)
  • Hulpenergieverbruik obv reële productgegevens (EPW en EPN)
  • Herziening systeemrendement voor warm tapwater (EPW)
  • Andere tappunten op circulatieleiding ook in rekening brengen buiten EPN/EPW-eenheid gelegen (EPW en EPN)

Verplichte inhoud deel EPN (4u): 

  • 1° de gebouwindeling: toepassingsgebied en basisprincipes – 1 uur;
  • 2° de bepaling van het eisenpakket: basisprincipes – 1 uur;
  • 3° de E-peilberekening: basisprincipes (opbouw van de teller en noemer van de E-peilformule, de functiespecifieke parameters) en verschillen tussen de EPW- en de EPN-rekenmethode – 1 uur;
  • De onderdelen over EPN worden toegepast op minstens 4 praktijkvoorbeeldenvan niet-residentiële gebouwen die bestaan uit een combinatie van verschillende functies, waaronder de combinatie van een collectieve wooneenheid met gemeenschappelijke delen en een niet-residentiële functie en de combinatie van een niet-residentiële functie naar keuze met een keuken.