vinger aan de pols : NAV infosessie : Expansie in de zorgsector

De infosessie ging in op de opportuniteiten voor de architect binnen het kader van de zorgsector: Wetgeving, ontwerpregels en case studies

De vergrijzing van de samenleving stelt ons voor heel wat uitdagingen. Mensen leven langer, en ouderen hebben meer zorg nodig. Die extra zorg concentreert zich hoofdzakelijk in ziekenhuizen en de zogenaamde zorgcentra, waar de hulpbehoevende oudere zijn laatste levensjaren kan doorbrengen.

Maar naast deze klassieke oplossingen ontstaan ook nieuwe woonvormen die bijvoorbeeld zorg toelaten in de vertrouwde leefomgeving. Een gekend voorbeeld is het kangoeroewonen, waarbij de ouders apart, maar vlakbij de kinderen wonen.

Assisted Living: is een woonconcept dat à la carte meegroeit met de behoeften van de bewoners en als optie aangeboden wordt in het project ‘Cadiz’ aan de Schelde in Antwerpen. Het realiseren van zelfstandig wonen belooft één van de belangrijkste trends op de woonmarkt van de toekomst te worden.

Zorgwonen: De vzw OASE is als woonzorgverlener actief in het Hageland met momenteel 5 hedendaagse zorgcentra in uitbating. Mevrouw Cindy Jonckman licht de visie van de politieke wereld op de problematiek van het bouwen in de zorgsector toe en de ontwikkelingen die in de toekomst op dit vlak verwacht mogen worden. De eigen centra van de vzw Oase werden ook ontwikkeld vanuit een persoonlijke visie op de toekomst en de manier van samenwonen van ouderen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van twee case studies: Project Wissenstraat en project Poortvelde, beiden in Aarschot.